Zespół

zespol

Anna Husarska

Ur. w 1968 r. W l.1987-1992 studia na Wydziale Architektury Politechniki Krakowskiej. Podczas studiów była związana z Kołem Plastycznym, oraz Kołem Architektury Krajobrazu, skupionym wokół osoby profesora Janusza Bogdanowskiego, wybitnego specjalisty w dziedzinie sztuki ogrodowej.
Pod jego kierunkiem poszerzała wiedzę w zakresie historii ogrodów, sztuki rewaloryzacji i planowania zieleni. Z polecenia Profesora odbyła szereg podróży zagranicznych, m.in. do Anglii, Francji, Holandii (Appeldorm), Szwecji (Szkoła Architektury Krajobrazu w Malmő), celem nawiązania kontaktów ze znanymi szkołami projektowania i konserwacji tych krajóworaz studiowania zabytkowych obiektów sztuki ogrodowej.
W 1992 r. wyróżnienie na Międzynarodowym Biennale Architektury w Montrealu.
W 1992 r. obroniła celująco projekt dyplomowy pod kierunkiem profesorów.
Wiktora Zina i Janusza Bogdanowskiego, otrzymując tym samym tytuł magistra inżyniera architekta.
Brała udział w Międzynarodowym Kongresie Architektury Ekologicznej Sztokholm-Helsinki 1992.
W l.1992-97 pracowała jako architekt w renomowanych krakowskich pracowniach: Romualda Loeglera i Michała Szymanowskiego, gdzie miała okazję uczestniczyć w wielu interesujących pracach projektowych i konkursach, jak projekty rozbudowy Berlina, projekt cmentarza w Batowicach w Krakowie, projekt PWST w Krakowie i wiele innych.
W 1997 r. zdała egzamin państwowy na uprawnienia projektowe bez ograniczeń.
W 2005 r. ukończyła podyplomowe studia na Wydziale Malarstwa ASP, w praowni prof. Adama Brinckena.
Od 2000 r. prowadzi wraz z mężem Biuro Architektonicznego „LIMBA”.

Jest członkiem Stowarzyszenia Architektów Polskichoraz Małopolskiej Izby Architektów.
→www.annahusarska.com.pl
zespol

Juliusz Husarski

Ur. w 1951 r. Ukończył Liceum Plastyczne w Krakowie.
Jako plastyk uczestniczył w licznych pracach artystycznych do wnętrz sakralnych, między innymi przy wykonywaniu mozaik dla kościoła p.w. Chrystusa Króla w Krakowie.
W tym samym czasie podjął studia na Wydziale Biologii
Uniwersytetu Jagiellońskiego, gdzie otrzymał tytuł magistra biologii.
Specjalizował się w etologii zwierząt.
Pracował w Polskiej Akademii Nauk.
Następnie przejął ekologiczne gospodarstwo rolne, które prowadzi do dziś.
W 2000 r. założył wraz z żoną Biuro Architektoniczne „LIMBA”.
W firmie zajmuje się finansami, marketingiem oraz konsultacją botaniczną i plastyczną projektów.
zespol

Anna Czajka

Urodzona w 1981 roku w Jaśle.
Uczęszczała do Liceum Sztuk Plastycznych w Krośnie, do klasy rzeźby, które ukończyła z tytułem snycerza.
W latach 2001-2006 studiowała na Wydziale Architektury Politechniki Krakowskiej, gdzie w 2006 roku obroniła pracę dyplomową pod kierunkiem prof. Wacława Serugi i uzyskała tytuł magistra inżyniera architekta. Tematem pracy dyplomowej był projekt „Muzeum Nauki i Techniki w Krakowie”.

Po studiach współpracowała z Pracownią Projektową PROJEKT SERWIS z Częstochowy
Od 2007 roku jest związana z Biurem Architektonicznym LIMBA.
Zaangażowana jest w każdy projekt konkursowy, realizowany przez biuro.
Prowadzi projekty od rysunku koncepcyjnego, poprzez budowlane oraz wielobranżowe projekty wykonawcze.
Ma doświadczenie w projektowaniu architektury, wnętrz i ogrodów.
Wykonuje modele przestrzenne, wizualizacje, zajmuje się oprawą graficzną projektów.

Prywatnie pasjonuje się sztuką, designem, grafiką, rzeźbi i wypala w drewnie, uprawia sporty.
zespol

Julia Szatko

Urodzona w 1985 roku w Tarnowie.
W latach 2004- 2009 studiowała na Wydziale Architektury i Urbanistyki Politechniki Krakowskiej.
W październiku 2009 roku z wynikiem bardzo dobrym obroniła pracę dyplomową, pod kierunkiem prof. dr hab. inż. arch. Krzysztofa Lenartowicza.
Podczas studiów uczęszczała na fakultet z fotografii- 2006 oraz brała udział w praktyce inwentaryzacyjno- urbanistycznej z Zakładu Projektowania Miast i Planowania Przestrzennego- PK, Praktyce inwentaryzacyjno- architektonicznej w Ołyce na Ukrainie- organizowanej przez Instytut Historii Architektury i Konserwacji Zabytków, a także odbywała praktykę projektową w pracowni architektonicznej w Tarnowie.
Od 2008 roku związana jest z Biurem Architektonicznym Limba. Zaangażowana w powstawanie projektów: użyteczności publicznej, domów jednorodzinnych, wnętrz i ogrodów, a także uczestniczyła we wszystkich konkursach od 2008 roku.

W 2009 roku brała udział w wykonaniu projektu realizacyjnego „ Przebudowy, rozbudowy i adaptacji istniejącego Budynku Ratusza i pomieszczeń przyległych, na potrzeby Muzeum Rzemiosła Tkackiego i Centrum Sztuki Witrażu, z Ekspozycją Dzieł Józefa Mehoffera.”
- Obiekt ten zdobył wyróżnienie w Ogólnopolskim Konkursie Modernizacja Roku 2011".
W 2011 roku brała udział w wykonaniu projektu realizacyjnego dwóch etapów „Zagospodarowania Obszaru Parku Kulturowego `Wzgórze Zamkowe` w Sieradzu.”:
„Przebudowa i zagospodarowanie części ulic: Zamkowej, Podzamcze i Grodzkiej w Sieradzu”
„Przebudowa i zagospodarowanie Rynku Praskiego oraz ulic Stawowej, Wschodniej i Wąskiej w Sieradzu”.

W tworzeniu architektury, szczególnie fascynuje ją poszerzanie wiedzy różnych dziedzin, łączenie nauki i techniki z wymiarem emocjonalnym, artystycznym i świadome umiejscowienie ich w otaczającej przestrzeni."