WNęTRZA

Wnętrza kościoła Św.Antoniego w Toruniu

Powstał całościowy projekt wnętrz koscioła, uwzględniający takie elementy jak: ołtarz główny, chrzcielnica, tabernaculum.