WNęTRZA

II Nagroda. Ostrów Mazowiecka - szkoła oraz przedszkole.

Układ funkcjonalny całego kompleksu zaprojektowano w sposób spójny, zapewniający dobrą łączność poszczególnych budynków. Ponieważ poziomy kondygnacji w budynku istniejącym na terenie opracowania, są funkcjonalnie nienajlepsze, gdyż parter znajduje się około 1,8 m nad terenem, zdecydowano się połączyć obiekty nowe z istniejącym w taki sposób, że poziomy budynku istniejącego są zarazem półpoziomami budynków nowych, które mają kondygnacje ujednolicone na tych samych poziomach. Dzięki temu wszystkie budynki są połączone za pomocą spoczników klatek schodowych i windy. Łącznik pomiędzy budynkiem istniejącym a przedszkolem łączy się z poziomem +1 przedszkola. Przejście pod łącznikiem zostanie uzyskane przez niewielkie zagłębienie terenu w tym miejscu.

Budynek adaptowany 

W budynku istniejącym zaprojektowano: na poziomie -1 pomieszczenia techniczne, a także część zapleczy kuchennych, magazyny kuchenne z wejściem dla dostaw, połączone z kuchnią windą towarową. Od strony szkoły znajduje się tam sala komputerowa, (gdyż niepotrzebne w niej jest pełne oświetlenie światłem dziennym) i miejsce, które może być przestrzenią na działalność popołudniową klubową czy zuchową dla dzieci. Na poziomie 0 znajduje się kompleks kuchenny oraz ogromna jadalnia, połączona ze szkołą. Stamtąd również, windą i poprzez łącznik, będą dostarczane posiłki dla przedszkola za pomocą specjalnych wózków kelnerskich. Na poziomie +1 budynku zaprojektowano pokoje biurowe administracji szkoły, gabinety psychologa, logopedy , pielęgniarki, gabinet dyrektora i pokój nauczycielski. Na poddaszu zaprojektowano pokoje noclegowe dla kolonistów z węzłami sanitarnymi.

Szkoła 

Układ funkcjonalny rzutu szkoły zaprojektowano w kształcie litery „U”, która otacza przestrzeń sali gimnastycznej. Od zewnątrz tego układu znajdują się sale dydaktyczne, każda dobrze oświetlona, z częścią dydaktyczną i przestrzenią zabawową oraz zapleczem . Na poziomie 0 mamy sale dydaktyczne, świetlicę wychodzącą bezpośrednio na plac zabaw, segment z szatniami dla wszystkich klas, salę gimnastyczną z zapleczem szatniowym, wychodzącą zarówno na boisko jak i na przestrzeń zabawową, w tym na podcień. W części nieoświetlonej znajdują się toalety, ewakuacyjna klatka schodowa i winda. Na poziomie +1 znajdują się tylko sale dydaktyczne, przestrzeń rekreacyjna wspólna, pustka nad salą gimnastyczną a w środku, w części nieoświetlonej toalety, ewakuacyjna klatka schodowa i winda. Pomiędzy szkołą a budynkiem istniejącym znajduje się reprezentacyjny hol, gdzie umieszczono wejście główne do szkoły. Hol ten zawiera specjalne drewniane miejsce rekreacyjne w formie stopni do siedzenia, do czytania, rozmów i odpoczynku a także dla rodziców czekających na swoje pociechy. Jest to również główny węzeł komunikacyjny, gdyż można stamtąd wejść schodami do jadalni, zejść na niższy poziom do sali komputerowej, lub na wyższy do łącznika, do biblioteki, przejść do budynku przedszkola a wreszcie na poziom +1 do części administracyjnej. W holu znajdują się okrągłe świetliki doświetlające tę przestrzeń. 

Łącznik 

Łącznik na poziomie +1 służy do komunikacji pomiędzy budynkami, w tym przede wszystkim do rozwożenia posiłków z kuchni do przedszkola. Poza tym w łączniku umieszczono szkolną bibliotekę, kącik multimedialny i kącik malucha, wychodzące oknami na spokojny teren zielony, gdzie dzieci mogą w zacisznym miejscu czytać, uczyć się, zapoznawać z multimediami. 

Przedszkole 

Budynek przedszkola zaprojektowano również na bazie litery „U”, gdzie sale otaczają wewnętrzne patio i dużą salę wspólną, gimnastyczno-teatralną. Każdy moduł sali przedszkolnej zawiera część dydaktyczną oraz miejsce zabawowe i węzeł sanitarny a także szafki szatniowe na korytarzu przylegające do sali. Dwie sale na poziomie +1 mają możliwość łączenia się. Sale na piętrze posiadają wspólną przestrzeń rekreacyjną .Na parterze w centrum znajduje się duża sala wspólna, do gimnastyki, wspólnych zabaw czy występów teatralnych. Posiada ona własny mały zespół szatniowy. Jedna z sal dla maluchów na parterze posiada również sypialnię . Sala wspólna na parterze wychodzi na patio zewnętrzne. Przedszkole posiada dwie klatki schodowe ewakuacyjne, windę, pomieszczenia dla nauczycieli, dyrektora i administracji a na każdym poziomie znajduje się pomieszczenie gospodarcze dla wózków służących do rozwożenia posiłków .  

zobacz tę realizację również w :   konkursy