WNęTRZA

I NAGRODA- CENTRUM KULTURY RUCZAJ

KONCEPCJAURBANISTYCZNO -ARCHITEKTONICZNA

Ośrodka Ruczaj filii Centrum Kultury Podgórze

Centrum Kultury RUCZAJ

Usytuowanie budynku CK Ruczaj przewidziano w centrum dzielnicy, wotoczeniu zurbanizowanym i bardzo różnorodnym. Można nawet śmiało stwierdzić,że w pewnym chaosie architektoniczno-urbanistycznym. W najbliższym sąsiedztwiedziałki znajdują się zarówno współczesne bloki wielorodzinne, jak ipostmodernistyczne budynki z lat 90-tych, a także domy jednorodzinne z epokipowojennego modernizmu. Wśród tej wielości gabarytów i stylów wydaje siękonieczne wprowadzenie mocnego centrum. Budynek ten winien być sam w sobiełatwo rozpoznawalnym , czytelnym znakiem , jednoznacznie i silnie kojarzącym sięze swoja funkcją- centrum kulturalnego.

Centrum kulturalne zawiera w sobie wiele treści- może to być literatura, a wiec rządgrzbietów książek na półce, może to być zapis muzyczny, instrument taki jakpiszczałki organów, czy wreszcie wielość palety barw. Kultura zawsze oznaczabogactwo, różnorodność, wieloznaczność. Wychodząc z tej tezy stworzono logo,literę „C” na którą składają się różnobarwne paski. Oznacza to, że na kulturę składająsię różnorodne elementy tworzące piękną całość.


Takie były inspiracje przy tworzeniu wielobarwnej elewacji budynku, składającej się zróżnokolorowych pionowych żaluzji- sprawiających że budynek centrum będziewyróżniał się i zapadał w pamięć a ciepłe , przyjazne kolory mają sygnalizowaćatrakcje, zabawę, różnorodność.Ten sam motyw pojawia się w wystroju wnętrz całego centrum.Przy tym bryła budynku, o zaokrąglonych narożnikach , przypomina dozłudzenia stylizowaną, leżącą literę „C” , jak centrum.Zagospodarowanie terenu.
Budynek usytuowano elewacją frontową zgodnie z linią zabudowy wzdłuż ulicyJana Kantego Przyzby, a następnie jego elewacje boczne zaokrąglają się odWschodu i Zachodu zgodnie z trapezowym kształtem działki, w formie leżącejlitery „C”. Od strony południowej litera C otwiera się na teren zielony.Od frontu, czyli od ulicy znajduje się wejście główne, a także wjazd pochylniądo części podziemnej budynku i na parking podziemny. Znajduje się tam też pasażpieszy, oraz miejsce pod „arkadami” filarów budynku. Od strony parku znajduje siędrugie wejście dla zarządu dzielnicy i dla zajęć klubowych. Od strony wschodniej, odosiedla , mamy zapasowe wrota dla sali teatralnej bezpośrednio połączone ze sceną(w przypadku bardzo dużych dekoracji), wejście dla aktorów i obsługi a takżeprzestrzeń dla ekspozycji plakatów teatru czy informacji o wydarzeniach kulturalnychdla mieszkańców. Od strony południowej prowadzi piesze wejście na teren ośrodka,zaprojektowano tam rekreacyjną przestrzeń parkową wśród zieleni, ławki, ścieżki,oświetlenie w formie słupków. Przestrzeń ta jest przewidziana dla działań Centrum wterenie, typu fitness, plenery, gimnastyka, joga itp. Na terenie parku drzewa i krzewyzostaną zachowane i poddane pielęgnacji, na terenie dachu zielonego nadparkingiem podziemnym niezbędne wycinki zostaną zastąpione nowyminasadzeniami krzewów ozdobnych, traw i roślinności ekstensywnej.


Układ funkcjonalny budynku.

W części podziemnej, do której prowadzi pochylnia, przewiduje się parking na20 stanowisk- dla pracowników ośrodka, wjazd techniczny na potrzeby Sali teatralnej , zdostępem do windy towarowej teatru, magazynów dekoracji i fortepianów.zaplecze techniczne teatru: zapadnie, magazyn fortepianu, magazyn dekoracji;pomieszczenia techniczne: węzeł cieplny, klimatyzatornia, wentylatornia ;pod widownią teatru komora nawiewna wentylacji do sali teatralnej.Na parterze znajduje się wejście główne do holu głównego i zarazem foyer teatru.Szatnia, która może być zarówno z obsługą i ladą, jak i na co dzień samoobsługowa.Zaprojektowano wysuwane na szynach stojaki z wieszakami, które można zsuwać dopotrzebnej na co dzień ilości .W holu słupki w kolorach logo Centrum mogą równocześnie stanowić wyposażenie galeriiplastycznej ośrodka, lub mogą być na nich montowane wszelkiego rodzaju paneleinformacyjne, lub wystawy okolicznościowe.Wschodnie skrzydło budynku zajmuje sala teatralna, z widownią zajmującą3 kondygnacje i kominem scenicznym przez 4 kondygnacje. Sala została zaprojektowanajako wielofunkcyjna, z technologią sceniczną teatralną oraz z ustrojami akustycznymi imobilną muszlą koncertową, co zapewnia wysoki poziom funkcji koncertowej.Na poziomie -1, 0 oraz 1 znajdują się pomieszczenia technologiczne sceny oraz wydzielonewejścia i komunikacja dla aktorów i obsługi technicznej. Na 1 piętrze znajduje się balkon zkącikiem kawowym, a na 2 piętrze garderoby aktorów, grup muzycznych i teatralnych, któremają własne połączenie ze sceną i zapleczem scenicznym.Z foyer na parterze prowadzi zejście do toalet, oraz schody na balkon teatru.Wszystkie kondygnacje obsługiwane są również przez windę.Druga klatka schodowa, zaopatrzona w tylne wejście i skomunikowana z parkingiem podziemnym, obsługuje część administracyjną i edukacyjną ośrodka.Skrzydło zachodnie na 1 piętrze zajmuje zarząd dzielnicy, biura, radni, sala obrad z małymaudytorium.Natomiast całe 2 i 3 piętro zajmują sale dydaktyczne i ich zaplecza.Sale muzyczne i taneczne, z przyczyn akustycznych umieszczono w przeciwnym skrzydlebudynku w stosunku do sali teatralnej. Nad salą teatralną na3-cim piętrze umieszczono sale o cichych funkcjach jak językowe, edukacyjne, plastyczne.Sale klubowe są skomunikowane klatką schodową i windą z holem głównym a także zparkingiem podziemnym i parkiem, co pozwoli na niekłopotliwe realizowanie niektórych zajęćna świeżym powietrzu takich jak sportowe, taneczne, plenery malarskie czy fotograficzne.Na najwyższej kondygnacji znajduje się taras z kawiarnią, przekrytą szklanymdachem, o przesuwnych szklanych ścianach otwieranych w sezonie letnim. Z tego miejscarozciąga się piękna panorama w kierunku południowym, na zamknięciu której widać LasyTynieckie, a w pogodne dni może być widoczne pasmo Beskidu Żywieckiego. Wszystkiepomieszczenia są dostępne dla osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich, nakażdej kondygnacji znajduje się dostosowana toaleta.


Sala teatralno- koncertowa. Zagadnienia akustyczne.

Sala teatralna- wielofunkcyjna z widownią liczącą 300 miejsc na parterze i balkoniebędzie spełniała zalecane kryteria akustyczne. Przyjęty kształt sali (geometria) powierzchniograniczających wnętrze (sufity, ściany widowni i sceny), ich układ i położenie zapewniają nacałej powierzchni widowni korzystne wczesne odbicia dźwięku i równomierne rozłożenie irozproszenie fali odbitej. Sala będzie pozbawiona błędów akustycznych takich jakogniskowanie, echo trzepoczące (flutter), cień itp.· kubatura sali i wskaźnik kubaturowy na jednego słuchaczaKubatura sali teatralnej liczona do portalu scenicznego wynosi ca 1600m3. Wskaźnikkubaturowy na osobę słuchacza wynosi ca5,3m3.· wyposażenie, materiały i typy ustrojów akustycznych w saliSufit sali, podwieszony nad proscenium i widownią wykonany będzie z materiału ciężkiego ibardzo sztywnego dla zapewnienia wczesnych odbić w pełnym zakresie częstotliwości, wczęści tylnej jako dźwiękochłonno – rozpraszający.Ściany widowni - kompozycja drewnianych ustrojów akustycznych: odbijających,rozpraszających dźwięk, rezonansowych i dźwiękochłonnych.Podłoga widowni - wykonana z masywnego, ciężkiego materiału(betonowa) z wykończeniemdrewnianym (parkiet). Podłoga sceny – wykonana jako rezonansowa drewniana legarowa(deski grubości 50mm) .Siedziska słuchaczy - klasyczne dla funkcji teatralnej, drewniane(siedzenia i oparcia tapicerowane). Mobilne elementy muszli – dla funkcji koncertowejprzewiduje się montaż ściennych i sufitowych elementów muszli koncertowej .W celudostosowania warunków akustycznych dla różnych funkcji sali przewiduje się zastosowanieściennych banerów akustycznych.


Sala teatralno- koncertowa.

Technologia sceniczna.Projektowana duża scena teatralna przewidziana jest na 300 osób widowni, z czegookoło 90 miejsc znajduje się na balkonie. Widownia posiada wejście z poziomu parteru orazwejście z poziomu balkonu, w tym także na miejsca dostępne dla osób niepełnosprawnych.Z każdego z tych poziomów znajdują się również po dwa wyjścia ewakuacyjne, w tym pojednym na zewnątrz budynku. Na parterze znajduje się również pomieszczenie reżyseradźwięku ,oświetleniowca i kabina projekcyjna. W w.w. pomieszczeniach przewiduje sięzaprojektowanie nasłuchu scenicznego, pomieszczenia zostaną wyposażone w okna.Komin sceniczny ma wysokość użytkową 14 m, okno sceniczne ma szerokość 10 m awysokość 6 m. Głębokość sceny wynosi ponad 10 m.Dla potrzeb sali teatralnej łączącej inne funkcje ( koncertowa, eventowa etc.)proponowane jest zaprojektowanie oświetlenia scenicznego opartego o aparaty inteligentneoraz tradycyjne aparaty z żarówką halogenową. Jednocześnie niezbędne jestzaprojektowanie wyciągów scenicznych scenografii i oświetlenia.
Urządzenia mechaniki scenicznej :Dla potrzeb sali niezbędne jest zaprojektowanie urządzeń mechaniki scenicznej górnej wpostaci elektrycznych mostów oświetleniowych jako punktów podwieszenia aparatów. Każdyz mostów będzie dysponował udźwigiem roboczym na poziomie 500kg. Most oświetleniowyjest oparty na konstrukcji z dwóch rur fi 50mm i zwieszony na czterech linach biegnącychpoprzez koła przewojowe do silnika. Transport pionowy przewodów będzie się odbywaćpoprzez połączenie łańcucha kablowego, most – przyłącze na stropie technicznym.-Celem realizacji funkcji teatralnej zaprojektowany zostanie komin sceniczny o wysokościroboczej minimum 14 m oraz 16 szt. sztankietów dekoracyjnych z napędem elektrycznym ominimalnym udźwigu roboczym 250 kg oraz sztankiet horyzontowy.-Kurtyna Główna sterowana elektryczna otwierana na boki oraz do góry-Celem realizacji wydarzeń teatralnych i kulturalnych zaprojektowane zostaną 4 zapadniesceniczne z minimum 4 wysokościami roboczymi w technologii spiralift. Platformywyposażone w skrzynki przyłączeniowe obwodów regulowanych, roboczych, Eth. Wplatformach zaprojektowano rewizje techniczne do przeprowadzania napraw, serwisów etc.-Przewiduje się zaprojektowanie przenośnego ekranu projekcyjnego wraz z 2 projektorami (projekcja przednia) umieszczonymi na moście portalowym i w kabinie reżyserki.-Okotarowanie sceny przewidywać będzie: Kurtynę Główną, lambrekin, paludamentymostów oświetleniowych i kulisy boczne, horyzont oraz cykloramę horyzontową ( białą)-Wykończenie podłogi sceny i platform będzie wykonane z drewna ( deska sosna syberyjskalub okrętowa o grubości min. 5 cm, impregnowana, malowana na czarno).


Wykończenie wnętrz, detal architektoniczny.

Całość stylistyki Centrum Kultury Ruczaj została podporządkowana barwom istylistyce zaprojektowanego logo- litery „C” na którą składają się różnobarwne paski.Głównym elementem stanowiącym o rozpoznawalności budynku będą różnokoloroweruchome żaluzje z perforowanego barwionego aluminium. Elewacja frontowa posiadacharakterystyczny portal arkadowy, który tworzy sześć słupów w formie trapezowych ramżelbetowych, co tworzy przedpole i dodatkową przestrzeń publiczną dla budynku.W części parkowej zaprojektowano aranżację z różnokolorowych słupkówoświetleniowych. W przestrzeni foyer takie same słupki tworzą system wieszaków w szatnioraz system konstrukcji dla okolicznościowej galerii. Podobnie zaaranżowano klatkischodowe i balustrady. Sala teatralna posiada naścienne ustroje akustyczne ,zaprojektowane w formie wykresu dźwięku lub piszczałek organowych, w bardziejstonowanej kolorystyce, lecz w formie spójnej z całym wystrojem centrum kultury.

zobacz tę realizację również w :   konkursy