UżYTECZNOść PUBLICZNA

Pensjonat Magnolia

Pensjonat położony, w malowniczym krajobrazie zieleni leśnej. Od strony północnej wkopany w skarpę. Został zaprojektowany jako adaptacja i rozbudowa istniejącej w jego miejscu pracowni ceramiki. Obiekt będzie miał znaczenie agroturystyczne, od strony północnej galeriowym przeszkleniem otwiera się na otaczający go od tej strony sad- jabłoni, kasztanówców jadalnych, grusz. Południową elewację zdobią mozaiki akcentujące dawną funkcję obiektu, tu również balkonami i opcjonalną przewidywaną oranżerią, budynek otwiera się na uroczy staw.

Główną ozdoba i cechą charakterystyczną dla projektu jest niewątpliwie dach, który nawiązując do charakteru regionu, tchnie również duchem japońskiej architektury.