UżYTECZNOść PUBLICZNA

Bisztynek- Modernizacja Ośrodka

Budynek w zabudowie miejskiej wraz z zagospodarowaniem otoczenia będzie pełnić nową funkcję społeczną- obiektu użyteczności publicznej: Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.