OGRODY

Park w Przegorzałach

Historyczny park w Przegorzałach, ok.3,5ha terenu, od 1945 roku ulegał stopniowej degradacji ,a nawet zanikowi. Rewaloryzacja polegała na uwidocznieniu układu kompozycyjnego, wyeksponowaniu cennych okazów drzew i krzewów, zaprojektowaniu nowych nasad a także oczek wodnych,altan, wazonów, pergoli i wielu innych artefaktów.