OGRODY

Ogród w Witkowicach

Projekt ogrodu związany był z ingerencją w istniejącą już bujną roślinność, która rozrastała się w sposób niekontrolowany. Została ona odpowiednio wyeksponowana i podkreślona przez wprowadzenie miękkiej, lecz zdecydowanie biegnącej linii podziału roślinności. Całość dopełnia drewniana altana i kamienne schody łączące dwa poziomy ogrodu.