KONKURSY

WYRÓŻNIENIE- ROZBUDOWY/NADBUDOWY BUDYNKU URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO W ZIELONEJ GÓRZE

Zaprojektowany obiekt miał sygnalizować „otwartość”, stąd propozycja postawienia przed elewacją frontową szklanej „Kostki”. Ma ona formę regularnego sześcianu, obróconego i”wbitego” w ziemię pod pewnym kątem. „Kostka” („Centrum Obsługi Petenta”), będzie podkreślać rangę wejścia, będzie sygnałem obecności architektury współczesnej w tym miejscu.

Konkurs na Wydział Nauk Społecznych Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie.

Zaprojektowana forma jest wynikiem prób ukazania uczelni, jako miejsca -poszukiwań bardziej niż gotowych rozwiązań,

-przepływu informacji i idei bardziej niż autorytarnych przekonań

- patrzenia w przyszłość bardziej niż skostnienia.

Przyjęta symboliczna forma czerwonych kostek- będących charakterystycznym elementem kształtującym wnętrze wydziału, które raz rozpraszają się, raz znów łączą we wstęgi i ciągi oraz silne formy- których kulminacją jest forma auli głównej Wydziału, mówić może o społeczeństwie jako o zbiorze indywidualnych jednostek, które podlegają wspólnym ruchom, nurtom i ideom oraz wspólnym kierunkom i ścieżkom rozwoju.