KONKURSY

TUREK- REWITALIZACJA PRZESTRZENI MIEJSKICH

Główne cele projektu:

1. Wyeksponowanie niepowtarzalnych wartości architektonicznych, urbanistycznych i kulturowych Turku, oraz nadanie przestrzeniom publicznym miasta jednolitego charakteru.

2. Nawiązanie do klimatu twórczości Józefa Mehoffera i do klimatu secesji i wyrażenie go za pomocą języka architektury współczesnej wysokiej jakości.

3. Stworzenie przyjaznej przestrzeni publicznej dla mieszkańców, miejsca rekreacji, kultury i realizacji pasji.

Forma architektoniczna i kompozycja

Dla twórczości Mehoffera bardzo charakterystyczne były witraże, i one stały się punktem wyjścia dla projektantów. Witraże Mehoffera są bardzo charakterystyczne, gdyż poszczególne elementy szkiełek są u niego przeważnie nie ostrokątne, ale są one wielokątami wypukłymi i często dosłownie zaokrąglonymi.
Te właśnie wypukłe formy jak gdyby płatków kwiatowych stały się inspiracją projektu, również dlatego, że są one bardzo bliskie współczesnym formom architektury organicznej.
Elementy znajdujące się na rynku, placu i we wszystkich przestrzeniach publicznych można by wyobrazić sobie jako rozsypane fragmenty witrażu w klimacie Mehoffera.
Z tym, że wzór zaprojektowany na rynku, jest kompozycją do pewnego stopnia symetryczną, centralną, która podkreśla bardzo regularny i geometryczny układ urbanistyczny tego miejsca- szanując również fakt, że rynek w Turku jest to niemalże regularny kwadrat.
Główna oś zaprojektowanej kompozycji urbanistycznej miasta jest rozpięta miedzy dwoma najważniejszymi obiektami w mieście: dawnym budynkiem Ratusza, obecnie Muzeum, oraz Kościołem. Jest to oś biegnąca mniej więcej po przekątnej rynku, przechodząca dalej przez skwer Mehoffera. Oś ta podkreśla górowanie dominanty bryły neogotyckiego kościoła nad układem urbanistycznym miasta.
Dodatkowo trasa ta rozbudowana jest w kierunku Zachód – Wschód.
Od Zachodu mamy deptak ulicy Kaliskiej, również prowadzący wzrok w kierunku kościelnych wież a w stronę wschodnią trasa prowadzi przez Plac Henryka Sienkiewicza i skręca do parku im. Żerminy Składkowskiej.
Zarówno główna oś kompozycyjna, jak i najważniejsza trasa pieszo-rowerowa podkreślona będzie poprzez oświetlenie za pomocą spotów w posadzce.