KONKURSY

Konkurs na STREFę SZTUKI- MARIACKA 10

Główna ideą projektową było ukazanie, na zasadzie kontrastu, w jaki sposób nowa funkcja i forma architektoniczna łączy się ze starą tkanką XIX-to wiecznej kamienicy. Ze starej tkanki projektanci pozostawili to, co najwartościowsze, a więc elewacje od strony ulic na poziomie I i II piętra. Natomiast całość wnętrza, elewacja parteru (wejściowa), jak i kondygnacja najwyższa wraz z przekryciem budynku jest wyznacznikiem nowej funkcji obiektu- strefy sztuki, i jest określona przez współczesną formę architektoniczną budynku.

Celem projektantów było uzyskanie efektu wyodrębnienia strefy sztuki z jej otoczenia, jako odrębnej jakości, właściwej dla świata sztuki- teatru, scenografii, sztuk plastycznych, muzycznych i multimedialnych.

Środkiem do uzyskania zamierzonego efektu jest przede wszystkim budowa wewnętrzna obiektu: nieregularność rzutów, otwartość wszystkich kondygnacji połączonych schodami, przejściami i pochylniami, umieszczenie w przestrzeni wewnętrznej czarnej „kapsuły” sali kameralnej, stosowanie szczelin, zwężeń, otwarć i świetlików.

Kolejnym ważnym elementem budującym strefę sztuki jest jej kolor, a właściwie kolory: biały, czarny i czerwony. Kolor czarny na parterze budynku funkcjonuje jak kolor kulis teatralnych: jest to zaproszenie utworzone z atmosfery tajemnicy i oczekiwania. Podobnie w tym kolorze utrzymana jest cała bryła-kapsuła sali kameralnej, widocznej we wnętrzu budynku.

zobacz tę realizację również w :   wnętrza