KONKURSY

OLSZTYN- WYRÓŻNIENIE, UCZYTELNIENIE I EKSPOZYCJA FORTYFIKACJI MIEJSKICH

Główne założenia ideowe projektu:


1. Zachowanie, uczytelnienie i wyeksponowanie wartości historycznych i kulturowych fortyfikacji miejskich Olsztyna

2. Stworzenie w oparciu o potencjał historyczny, kulturowy oraz walory krajobrazowe, nowoczesnej oferty turystycznej i edukacyjnej  tego miejsca

3. Zaprojektowanie wysokiej jakości przestrzeni publicznej, kulturalnej i rekreacyjnej dla mieszkańców miasta.