KONKURSY

Konkurs na Wydział Nauk Społecznych Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie.

Zaprojektowana forma jest wynikiem prób ukazania uczelni, jako miejsca:

-poszukiwań bardziej niż gotowych rozwiązań,

-przepływu informacji i idei bardziej niż autorytarnych przekonań

-patrzenia w przyszłość bardziej niż skostnienia.

 Przyjęta symboliczna forma czerwonych kostek- będących charakterystycznym elementem kształtującym wnętrze wydziału, które raz rozpraszają się, raz znów łączą we wstęgi i ciągi oraz silne formy- których kulminacją jest forma auli głównej Wydziału, mówić może o społeczeństwie jako o zbiorze indywidualnych jednostek, które podlegają wspólnym ruchom, nurtom i ideom oraz wspólnym kierunkom i ścieżkom rozwoju.

zobacz tę realizację również w :   wnętrza