KONKURSY

Konkurs na Bialskie Centrum Kultury.

Założeniem projektu, jakie postawili przed sobą projektanci, było zaprojektowanie budynku Sali widowiskowo –teatralnej, który będzie pozostawał w zgodzie z dziedzictwem kulturowym miasta i regionu , spełniał swoje cele funkcjonalne oraz szanował zastany genius locii.  Miasto Biała Podlaska posiada kilka bardzo wartościowych zabytków o określonym charakterze, takich jak Pałac Radziwiłłów ,Kościół Św. Anny, Kościół parafialny NMP.Dominuje styl barokowy zabytków. W tym otoczeniu znajduje się istniejący budynek z salą widowiskową, obok którego jest również budynek Starostwa.Starostwo to, zdaniem projektantów, nieciekawy , masywny biurowiec, o znikomej wartości architektoniczno- estetycznej. Natomiast istniejący budynek Sali, który ma podlegać rozbudowie i nadbudowie, jest to obiekt w pewnym stopniu interesujący, reprezentujący cechy powojennego modernizmu. W szczególności rytmy okien i ich podziałów, zwłaszcza na dłuższych elewacjach , są już obecnie częścią historii architektury, wartą zachowania. Również wnętrze tego budynku, a przede wszystkim sama sala, posiada pewne wartości architektoniczne, a także na pewno wartości sentymentalne dla wielu mieszkańców miasta, gdyż odbywały się tam dotąd liczne imprezy zbiorowe i wydarzenia kulturalne.


Założenia autorskie formalne i funkcjonalne


W tej sytuacji projektanci postanowili rozbudować budynek Sali, ale w taki sposób, aby w starej części pozostawić funkcję Sali widowiskowej, jednak całkowicie przebudowując budynek od wewnątrz. Pozostanie układ Sali Południe- Północ, wewnętrzne filary, które stanowiły jej ważną cechę charakterystyczną. Ze starego budynku pozostawiono także zewnętrzną „skorupę” czyli fasady wraz z podziałami okiennymi. Wewnątrz tej „skorupy” umieszczono całkowicie nową Salę, na całą szerokość budynku i na wysokość wszystkich kondygnacji, Salę na 456 miejsc,  z balkonem i lożami na dwóch kondygnacjach. Wszystkie pozostałe funkcje zaprojektowano w segmencie , który stanowi rozbudowę. Forma części rozbudowywanej stanowiła duże wyzwanie , ze względu na bliskie otoczenie , w którym znajdują się: piękny barokowy kościół, niepiękny ale ogromny biurowiec oraz budynek modernistyczny starej części. Takie nagromadzenie różnych form spowodowało, że zaprojektowano formę silną a zarazem bardzo minimalistyczną. Szklany biały kubik, podświetlany nocą, o gładkich ścianach, nawiązuje zarówno do „białej” architektury miasta, nie stanowi konkurencji dla zabytków ale w zamyśle powinien być czytelnym znakiem funkcji kulturalnej, intrygującym, zachęcającym do wejścia. Forma Sali widowiskowej była ważnym elementem założeń projektu. Projektanci chcieli stworzyć Salę, która będzie nieszablonowa, i będzie nawiązywać do najlepszych tradycji kulturowych i dziedzictwa architektonicznego miasta. Założeniem była kontynuacja zastanego ducha miejsca a zarazem stworzenie wnętrza reprezentacyjnego, nowoczesnego ale mającego wyrazisty styl i charakter, mogącego stać się w przyszłości znakiem rozpoznawczym- ikoną kulturalna miasta.W tym celu zastosowano elementy klasycyzujące, które zdaniem autorów doskonale komponują się i ze współczesnością , jak i z modernistycznym budynkiem.Te elementy to regularny, prostokątny rzut, zaokrąglone naroża, rytm słupów pomiędzy balkonami, rytm pozostawionych podziałów okiennych, kasetonowy sufit akustyczny w formie plafonu , ozdobne płyciny dekoracyjne oraz stonowana, kremowo biała kolorystyka Sali, podkreślona błękitem foteli i rolet okiennych.Założeniem funkcjonalnym było uzyskanie możliwie elastycznej i mobilnej funkcji sal- zarówno dużej jak i małej- aby mogły służyć wszelakim, zróżnicowanym wydarzeniom.

zobacz tę realizację również w :   wnętrza