KONKURSY

II Nagroda- RAWA MAZOWIECKA "RYNEK STAREGO MIASTA ORAZ OBSZAR STAROMIEJSKI"

    GŁÓWNE CELE PROJEKTU

  1. Zachowanie i wyeksponowanie wartości architektonicznych, urbanistycznych ,historycznych i kulturowych Rawy Mazowieckiej.

  2. Stworzenie oferty turystycznej i edukacyjnej w unikalnej w skali kraju formie GRY.

  3. Podniesienie jakości życia mieszkańców poprzez zaprojektowanie wysokiej jakości przestrzeni publicznej i rekreacyjnej.

Główne hasła projektu to: HISTORIA! REKREACJA! GRA!

    RAWA GRA:

Środowisko gry:

Aby zrealizować główne cele projektu, wybrano formę GRY miejskiej.

Potencjał historyczny miasta Rawa Mazowiecka stwarza wyjątkowe możliwości. A to dlatego, że Rawa posiada właściwie niezaburzony historyczny cenny układ urbanistyczny, a na stosunkowo małym obszarze śródmiejskim mamy duże nagromadzenie licznych ciekawych zabytków, z różnych epok, poczynając od niezwykle interesującej wieży straży pożarnej, poprzez barokowe kościoły, ratusz, liczne pomniki, po bardzo atrakcyjne ruiny zamku książąt mazowieckich. A całość otula przepiękny park i rzeka. Żeby zwiedzić wszystko co najciekawsze w Rawie, wystarczy niedługi spacer.

Celem stworzenia unikalnej marki miasta, całą projektowaną urbanistykę pomyślano jako planszę do gry miejskiej, w rzeczywistej skali. Dzięki temu zwiedzający miasto, mogą poczuć się jak pionki gry, rycerze, podróżujący przez pola gry planszowej do naznaczonego celu- zamku.

Kompozycja.

Główną osią kompozycji jest ulica Wyszyńskiego. Zaprojektowano jako główny pieszy deptak miasta, łączący dwa najważniejsze place. Bramą do rawskiej Starówki dwie wieże szachowe na Placu Wolności.

Na placu , po obu stronach głównej osi kompozycji proponuje się dwie altany, wzorowane na historycznej altanie w parku miejskim, które zastąpią zarówno zlikwidowany kiosk, jak i będą miejscem informacji turystycznej, a także rekreacji. Znajdujący się na jednej z pierzei pawilon handlowy proponuje się zasłonić pergolą porośniętą bluszczem. Na zamknięciu osi kompozycyjnej ulicy Wyszyńskiego umieszczono pomnik Czarnego Króla Szachowego. Równocześnie , tak poprowadzona kompozycji, dzieli rynek na dwie części- co jest zgodne z historią miejsca.

Część przed kościołem zawierać będzie istniejący pomnik Jana Pawła II oraz partery kwiatowe, a część druga będzie przestrzenią publiczną rynku miasta, podkreśloną posadzką w formie regularnej dwukolorowej szachownicy. Na Rynku zaprojektowano fontannę z tryskaczami, w obrysie dawnego ratusza. Na narożniku placu projektuje sięLabiryntzawierający informacje historyczne. Na całej płycie rynku zaprojektowano podświetlane siedziska w formie różnej wielkości kwadratów- z zachowaniem estetykiszachowej.

Ulice Ziemowita i Zamkowa, wyłożone zabytkową kostką bazaltową, prowadzą poprzez najbardziej interesujące miejsca śródmieścia, do Zamku.

Pozostałe elementy kompozycji i formy.

Oprócz głównego szlaku zwiedzania, wzdłuż głównej osi kompozycji, proponuje się scalenie śródmieścia Rawy co do formy i kompozycji. Wszystkie najważniejsze wejścia i wjazdy do strefy śródmiejskiej zostaną podkreślone bramami, w formie pionów szachowych. Najciekawsze kierunki, takie jak do parku z placu Wolności, do parku obok kościoła z Rynku, do Urzędu Miasta, do Zamku skrótem- zostaną podkreślone szlachetną kostką brukową, zielenią i oświetleniem.

Również wejścia na ciekawe podwórka zostaną zagospodarowane- jak na przykład wejście na podwórze pod wieżą widokową- w formie trawiastej szachownicy.

Celem urozmaicenia zwiedzania, zaproponowano przebicie z przejściem pieszym z Rynku bezpośrednio na ulice Zamkową- jeśli tylko uwarunkowania własnościowe na to pozwolą.

Projekt przewiduje również jednolite oświetlenie- główne latarnie uliczne wzorowane na historycznej latarni widocznej na zdjęciach archiwalnych. Oprócz tego projektuje się słupki oświetleniowe, reflektory, podświetlenie nocne wieży i głównych zabytków, oraz siedzisk na rynku.

Projektuje się na całej Starówce jednolitą formę tablic informacyjnych, kiosków wzorowanych na altanie (forma stacyjki kolejowej z Czarnocina), koszy na śmieci, ławek, stojaków rowerowych itp.