KONKURSY

I NAGRODA- PARK KULTUROWY- WZGÓRZE ZAMKOWE W SIERADZU

Główne cele projektu:

Zachowanie, uczytelnienie i wyeksponowanie wartości historycznych i kulturowych miejsca.

Stworzenie w oparciu o potencjał historyczny, kulturowy oraz walory krajobrazowe, unikalnego w skali kraju produktu oferty turystycznej i edukacyjnej.

Podniesienie jakości życia mieszkańców poprzez zaprojektowanie wysokiej jakości przestrzeni publicznej, kulturalnej i rekreacyjnej.