DOMY

Gospodarstwo agroturystyczne w Desznicy

Rozbudowa domu, poległa głównie na zmianie rozplanowania funkcjonalnego pomieszczeń i adaptacji poddasza na cele mieszkalne. Celem rozbudowy było przede wszystkim nadanie budynkowi jednolitej formy architektonicznej zgodnej z charakterem krajobrazu i regionu.