Aktualności

I MIEJSCE SIERADZ - OGŁOSZENIE WERDYKTU

11.01.2013

2 czerwca 2010 r. nasza ekipa uczestniczyła w Sieradzu w uroczystości ogłoszenia wyników konkursu oraz otwarciu wystawy pokonkursowej.

Z rąk Pana Prezydenta Sieradza odebraliśmy werdykt sądu konkursowego, następnie odbyła się prezentacja naszej koncepcji i dyskusja z mieszkańcami miasta. Na miejcu byli też obecni przedstawiciele mediow, którym również przedstawialiśmy naszą zwycięska koncepcję zagospodarowania Wzgórza Zamkowego.